خرید برای عموم آزاد است ...

aaaaaah.jpg:. مجله علوم کامپيوتر و دنیای رايانه ها!
اولين و آخرین نشريه تبليغاتی در زمينه تجارت کامپیوتر و الکترونيک
همراه با مطالب مرتبط! با اسم مجله٬ ضمیمه اختصاصی و ویژه نامه مجانی!
منبع رسمی برای ترجمه مطالب سایت اینترنتی سه نقطه دات کام.

قيمت برای خوانندگان: ۱۵۰۰ تومان؛ برای سایرین: همان قيمت!


.: درحاشيه: آنچه که در نقاطی از جهان به‌عنوان نشريات تخصصی علوم کامپيوتر و با قیمت‌های آنچنانی! به خوانندگان قالب می شوند٬ همان نشريات تبليغاتی هستند که در ساير نقاط جهان٬ بطور رايگان منتشر می شوند.

/ 0 نظر / 7 بازدید