نتکده تعطيل نيست!

... در حال تکميل نگارش دوم "يادگيری PHP در سه سوت!"
bezoodi.gif

يا علی؛

/ 1 نظر / 7 بازدید
ComputerWebLog

سلام دوست من . از بابت اون اشتباه کوچيک متاسفم . فردا درستم می کنم . موفق باشی .