بازگشت Slammer !


story.email.hacker.computer.jpgكاربران گرامي!
به گيرنده های خود دست نزنيد، اشكال از فرستنده است.
قابل توجه آنهايی که هنوز وصله مايکروسافت را نچسبانده اند!
کرم بی دست و پای! Slammer امروز باز خواهد گشت ...

موجودی به نام کرم: Worm
کرم برنامه ای است که خودسازي! می کند. این خودسازي و انتقال از طریق دیسک٬ ایمیل و یا هر شیوه انتقال دیگری امکان پذیر است.

توصیه نامه Micro$oft

/ 1 نظر / 2 بازدید